Yankov, I. (2011). Trauma and narrative fetishism as the source for creativity in the urban space / Trauma ir naratyvinis fetišizmas kaip kūrybingumo šaltinis miesto erdvėje. Creativity Studies, 4(2), 122-130. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.633247