KRYSHTANOVYCH, M.; BILYK, V.; HANUSHCHYN, S.; SHEREMET, I.; VASYLENKO, K. Modelling the ways to increase the creativity of psychology students as a basic factor in professional development. Creativity Studies, v. 14, n. 1, p. 34-50, 4 Feb. 2021.