SAKALAUSKAITĖ, E. Augmented reality as means of travel – when picture changes the place / Augmentuotoji erdvė kaip kelionės priemonė, kai vaizdas keičia vietą. Creativity Studies, v. 8, n. 2, p. 95-102, 19 Oct. 2015.