RABAZAUSKAITĖ, V. Revitalisation of public spaces in the context of creative tourism / Viešųjų erdvių gaivinimas kūrybinio turizmo kontekste. Creativity Studies, v. 8, n. 2, p. 124-133, 19 Oct. 2015.