LAVRINEC, J. Urban scenography: emotional and bodily experience / Miesto scenografija: kūniškas ir emocinis patyrimas. Creativity Studies, v. 6, n. 1, p. 21-31, 28 Jun. 2013.