YANKOV, I. Trauma and narrative fetishism as the source for creativity in the urban space / Trauma ir naratyvinis fetišizmas kaip kūrybingumo šaltinis miesto erdvėje. Creativity Studies, v. 4, n. 2, p. 122-130, 31 Dec. 2011.