Černevičiūtė, Jūratė. 2011. “Mapping Vilnius As Creative City / Vilniaus Kaip kūrybinio Miesto žemėlapio kontūrai”. Creativity Studies 4 (1):89-100. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.577141.