Yankov, Igor. 2011. “Trauma and Narrative Fetishism As the Source for Creativity in the Urban Space / Trauma Ir Naratyvinis fetišizmas Kaip kūrybingumo šaltinis Miesto erdvėje”. Creativity Studies 4 (2):122-30. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.633247.