Enxing, J. (2013) “Authentic compassion? O. Toscani’s outrageous campaigns: an ethic-esthetical inquiry from a theologian’s perspective / Autentiškas gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani kampanijos: etinis-estetinis tyrinėjimas iš teologo perspektyvos”, Creativity Studies, 6(1), pp. 46-63. doi: 10.3846/20297475.2013.767219.