Yankov, I. (2011) “Trauma and narrative fetishism as the source for creativity in the urban space / Trauma ir naratyvinis fetišizmas kaip kūrybingumo šaltinis miesto erdvėje”, Creativity Studies, 4(2), pp. 122-130. doi: 10.3846/20290187.2011.633247.