[1]
J. Enxing, “Authentic compassion? O. Toscani’s outrageous campaigns: an ethic-esthetical inquiry from a theologian’s perspective / Autentiškas gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani kampanijos: etinis-estetinis tyrinėjimas iš teologo perspektyvos”, CS, vol. 6, no. 1, pp. 46-63, Jun. 2013.