[1]
I. Yankov, “Trauma and narrative fetishism as the source for creativity in the urban space / Trauma ir naratyvinis fetišizmas kaip kūrybingumo šaltinis miesto erdvėje”, CS, vol. 4, no. 2, pp. 122-130, Dec. 2011.