Sakalauskaitė, E. “Augmented Reality As Means of Travel – When Picture Changes the Place / Augmentuotoji Erdvė Kaip kelionės priemonė, Kai Vaizdas keičia Vietą”. Creativity Studies, vol. 8, no. 2, Oct. 2015, pp. 95-102, doi:10.3846/23450479.2015.1052107.