Enxing, J. “Authentic Compassion? O. Toscani’s Outrageous Campaigns: an Ethic-Esthetical Inquiry from a theologian’s Perspective / Autentiškas Gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani Kampanijos: Etinis-Estetinis tyrinėjimas Iš Teologo Perspektyvos”. Creativity Studies, vol. 6, no. 1, June 2013, pp. 46-63, doi:10.3846/20297475.2013.767219.