Černevičiūtė, J. “Mapping Vilnius As Creative City / Vilniaus Kaip kūrybinio Miesto žemėlapio kontūrai”. Creativity Studies, vol. 4, no. 1, June 2011, pp. 89-100, doi:10.3846/20290187.2011.577141.