Yankov, I. “Trauma and Narrative Fetishism As the Source for Creativity in the Urban Space / Trauma Ir Naratyvinis fetišizmas Kaip kūrybingumo šaltinis Miesto erdvėje”. Creativity Studies, vol. 4, no. 2, Dec. 2011, pp. 122-30, doi:10.3846/20290187.2011.633247.