Yankov, Igor. “Trauma and Narrative Fetishism As the Source for Creativity in the Urban Space / Trauma Ir Naratyvinis fetišizmas Kaip kūrybingumo šaltinis Miesto erdvėje”. Creativity Studies 4, no. 2 (December 31, 2011): 122-130. Accessed June 22, 2021. https://journals.vgtu.lt/index.php/CS/article/view/5433.