Share:


The influence of prestress losses on the anchorage zone of prestressed concrete member

    Aidas Jokūbaitis Affiliation
    ; Juozas Valivonis Affiliation
    ; Adomas Zubrus Affiliation

Abstract

Article briefly discusses the factors affecting bond between concrete and reinforcement of prestressed concrete member. Behavior of prestressed concrete member during release of reinforcement is discussed. Comparative analysis of equations, which describes relation between strand draw-in and transfer length, is presented. Article analyses distribution of loss of prestress at the anchorage zone of prestressed concrete member. Estimation of rational position of strands at the anchorage zone of flexural prestressed concrete member was performed. Influence of constant and linearly variable stress distribution at the end of the strand and member cross-section hight on the position of the reinforcement at the member crosssection is analysed.


Santrauka 


Straipsnyje trumpai aptariami įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų sukibimą tarp betono ir armatūros lemiantys veiksniai. Aprašoma įtemptojo gelžbetoninio elemento elgsena atleidžiant armatūrą. Pateikiama kitų autorių eksperimentiniais tyrimais nustatytų priklausomybių tarp lynų praslydimo ir įtempių perdavimo ilgio lyginamoji analizė. Straipsnyje analizuojamas įtempių nuostolių pasiskirstymas įtemptojo gelžbetoninio elemento inkaravimo zonoje, apskaičiuota racionali įtemptojo lenkiamojo gelžbetoninio elemento lynų padėtis inkaravimo zonoje. Analizuojama, kokią įtaką lynų padėčiai elemento skerspjūvyje daro nuolatinis ir kintamas įtempių pasiskirstymas lynų galuose bei elemento skerspjūvio aukštis.


Reikšminiai žodžiai: įtempių perdavimo ilgis, inkaravimo zona, sukibimas, įtempių nuostoliai, praslydimas

Keyword : transfer length, anchorage zone, bond, loss of prestress, slip

How to Cite
Jokūbaitis, A., Valivonis, J., & Zubrus, A. (2014). The influence of prestress losses on the anchorage zone of prestressed concrete member. Engineering Structures and Technologies, 6(1), 25-32. https://doi.org/10.3846/2029882X.2014.957902
Published in Issue
Sep 29, 2014
Abstract Views
297
PDF Downloads
245
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.