Share:


Interaction between sandy deposits and multimolecular organic solutions by stabilisation of soil / Sąveika tarp smėlio nuosėdų ir daugiamolekulių organinių tirpalų stabilizuojant gruntą

Abstract

The paper presents the state of the art in grouting technologies for underpinning of old foundations, the analysis of grouting with multimolecular organic solutions and the results of investigations of dispersive soils stabilised with organic polymers over a period of one year. It describes the comparison between properties of unmodified carbamide resins and properties of modified carbamide resins. The following properties of resin solutions were investigated: density, viscosity, pH (alkalinity level) and evaporation of components from solution. The next stage of investigations involved the comparison of properties of alluvial medium dense sand stabilised with unmodified and modified resins.


Santrauka


Straipsnyje pateikta injekcijos technologijų taikymo senų pamatų pagrindui stiprinti apžvalga, injekcijų daugiamolekuliais organiniais tirpalais analizė ir dispersinių gruntų, stabilizuotų organiniais polimerais, vienerių metų laikotarpio tyrimų rezultatai. Buvo palygintos nemodifikuotų ir modifikuotų karbamidinių dervų savybės, tiriamos tokios dervos tirpalų savybės, kaip tankis, klampumas, pH (vandenilio jonų rodiklis) ir komponentų iŠgaravimas iŠ tirpalo. Kitame tyrimų etape lyginamos aliuvinio vidutiniŠkai tankaus smėlio, stabilizuoto nemodifikuotomis ir modifikuotomis dervomis, savybės.


Reikšminiai žodžiai: grunto stabilizavimasorganiniai tirpalaismėliscementacijapamataiinjekcijapagrindo stiprinimasekologinė sauga

Keyword : soil stabilisation, organic solutions, sand, grouting, foundations, injection, underpinning, environmental safety

How to Cite
Mackevičius, R. (2014). Interaction between sandy deposits and multimolecular organic solutions by stabilisation of soil / Sąveika tarp smėlio nuosėdų ir daugiamolekulių organinių tirpalų stabilizuojant gruntą. Engineering Structures and Technologies, 5(3), 134-140. https://doi.org/10.3846/2029882X.2014.886353
Published in Issue
Feb 5, 2014
Abstract Views
83
PDF Downloads
49
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.