Share:


Strength and deformability of mineral wool slabs under short – term cyclic compression

    Laimutis Steponaitis Affiliation
    ; Sigitas Vėjelis Affiliation

Abstract

The strength and deformability of mineral wools slabs, as well as thermo-insulating characteristics can be attributed to the most important indices determining the popularity of these products in practice. The mechanical resistance and stability of mineral wool slabs in use (at construction) of buildings, as well as the requirements for energy saving and heat conservation are in most cases related to the essential requirements set for a building. The mechanical characteristics of mineral wool slabs are subject to structure, density of material, percentage of binder in product, as well as production techniques. The deformability of mineral wools slabs is determined by mobility of fibrous structure, which is best observed under compression by short-term loads. The article considers the strength and deformability properties of mineral wool products under compression by short-term cyclic load. The results obtained while investigating the compression of mineral wool slabs can be applied for determination of fields and conditions for use of such products in constructions of buildings (floors, ceilings, roofs), as well as for substantiation of respective technical requirements in the normative documents for design of these constructions.


Article in English.


Trumpalaikėmis ciklinėmis apkrovomis gniuždomų akmens vatos gaminių stiprumo ir deformacinės savybės


Santrauka. Stiprumo ir deformacines akmens vatos gaminių savybes kartu su šilumos izoliacinėmis savybėmis galima priskirti prie svarbiausių rodiklių, lemiančių šių gaminių populiarumą statybos praktikoje. Akmens vatos gaminių, naudojamų pastatų eksploatacijai (statybai), mechaninis atsparumas ir pastovumas bei energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimai daugeliu atvejų siejami su esminiais statinio reikalavimais. Mineralinės akmens vatos gaminių mechaninės charakteristikos priklauso nuo medžiagos struktūros, tankio, rišiklio kiekio gaminyje ir nuo gamybos technologijos. Akmens vatos plokščių deformatyvumą lemia pluoštinės struktūros paslankumas, kuris geriausia išryškėja gniuždant trumpalaikėmis apkrovomis. Straipsnyje aptariamas ryšys tarp gaminio storio, tankio, struktūros ir stiprumo bei deformacinių rodiklių, pateikiamos šių priklausomybių diagramos. Straipsnyje nagrinėjamos trumpalaikėmis ciklinėmis apkrovomis gniuždomų akmens vatos gaminių stiprumo ir deformacinės savybės. Gautieji akmens vatos plokščių gniuždymo tyrimo rezultatai gali būti pritaikyti nustatant šių gaminių naudojimo pastatų konstrukcijose (grindyse, perdangose, stoguose) sritis ir sąlygas, taip pat pagrindžiant atitinkamus techninius reikalavimus šių konstrukcijų projektavimo normatyviniuose dokumentuose.


Reikšminiai žodžiai: akmens vatos plokštėstrumpalaikis gniuždymasdeformacijakritinis įtempisciklinės apkrovos


First Published Online: 16 May 2013

Keyword : akmens vatos plokštės, trumpalaikis gniuždymas, deformacija, kritinis įtempis, ciklinės apkrovos

How to Cite
Steponaitis, L., & Vėjelis, S. (2010). Strength and deformability of mineral wool slabs under short – term cyclic compression. Engineering Structures and Technologies, 2(3), 86-92. https://doi.org/10.3846/skt.2010.12
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
254
PDF Downloads
782
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.