Share:


Technologies for calculating geodetic coordinates applying h­geometry functions

    Donaldas Zanevičius Affiliation
    ; Faustas Keršys Affiliation

Abstract

The paper proposes replacing sin and cos functions of classical geometry with sph and cph functions used in h­geometry for calculating geodetic coordinates. h­geometry methods were discussed in the seminar held at the Mathematics and Informatics Institute of Lithuania and introduced in the European Satellite Navigation Conference organized in 2010. The numerical values of sin and cos functions could be calculated exploding them into the infinite series, whereas functions sph and cph used in h­geometry have analytical expressions which allows to simplify computing technology (reduce computer calculation time) and obtain similar calculation results.


Article in Lithuanian


Geodezinių koordinačių perskaičiavimo technologijos, taikant h-geometrijos funkcijas


Santrauka. Straipsnyje siūloma koordinačių perskaičiavimo matematiniuose modeliuose taikyti ne klasikinės geometrijos funkcijas sin ir cos, o h-geometrijos funkcijas sph ir cph (Zanevičius 2008, 2010). Kaip žinoma, funkcijų sin ir cos skaitinės reikšmės gali būti apskaičiuotos tik išskleidus funkcijas begaline eilute. h-geometrijos funkcijos sph ir cph turi algebrines analitines išraiškas. Tai leidžia supaprastinti skaičiavimo technologijas (paspartinti kompiuterinį skaičiavimą) ir gauti tuos pačius skaičiavimo rezultatus.


Reikšminiai žodžiai: geodezinės koordinatės, koordinačių perskaičiavimas, geodezinė platuma, geodezinė ilguma, elipsoidinis aukštis, geodezinės stačiakampės koordinatės.

Keyword : geodetic co­ordinates, conversion of co­ordinates, geodetic latitude, geodetic longitude, ellipsoidal height, geodetic cartesian co­ordinates

How to Cite
Zanevičius, D., & Keršys, F. (2012). Technologies for calculating geodetic coordinates applying h­geometry functions. Geodesy and Cartography, 36(4), 160-163. https://doi.org/10.3846/gc.2010.26
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
77
PDF Downloads
52
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.