Share:


A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic

    Hana Staňková Affiliation
    ; Pavel Černota Affiliation

Abstract

The development of satellite geodesy and creation of geocentric and geodetic bases have become an impulse for the integration and modernization of national geodesic bases into the global continental frame. In the area of cadastral practice, classic planar coordinate systems and established figures have been used for a long time. Nowadays, searching for relationship between standard (classic) geodetic systems and the newly existing geocentric system is still the current issue of geodetic practice.


Article in English


Geodezinių bazių formavimo ir plėtros principai Čekijos Respublikoje


Išplėtota kosminė geodezija bei geocentrinių ir geodezinių bazių sukūrimas tapo impulsu modernizuoti ir integruoti į globalųjį kontinentinį pagrindą nacionalines geodezines bazes. Kadastrinių darbų praktikoje ilgą laiką taikyta klasikinės planarinės koordinačių sistemos. Standartinių (klasikinių) geodezinių sistemų sąsajų su naujai sukurtomis geocentrinėmis sistemomis paieška vis dar yra aktualus geodezinės praktikos uždavinys.


Reikšminiai žodžiai: stabilus kadastras, geodezinės bazės, erdvinės atramos sistema, klasikinė koordinačių sistema, kadastro sistema. 

Keyword : Stable Cadastre, geodesic bases, spatial reference system, classic coordinate system and cadastral system

How to Cite
Staňková, H., & Černota, P. (2012). A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic. Geodesy and Cartography, 36(3), 103-112. https://doi.org/10.3846/gc.2010.17
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
146
PDF Downloads
68
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.