Share:


Potential for Resurs DK-1 satellite data

Abstract

The result of the research project funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education is presented. The main aim of the project was the assessment of the new Russian satellite data for orthophoto generation. The methodology of geometrical correction and orthorectification of the raw Resurs DK­1 panchromatic images on the basis of the metadata analysis with accuracy acceptable for mapping in scale of 1:10,000 was elaborated and is presented. The algorithm of the geometrical correction of the Resurs DK­1 image data was elaborated based on the adopted modules valid for IKONOS data which is implemented in the Ortho Engine PCI Geomatica software. Two geometric correction methods have been tested. In each method measurements of image coordinates of the Ground Control Points (GCP’s) and Independent Check Points (ICP’s) with the use semi­automatic methods implemented in the Ortho Engine software were performed. Digital Elevation Model (DEM) with accuracy better then 4m is required.


Article in English


Resurs DK-1 palydovinių duomenų panaudojimo galimybė


Pateikiami mokslinių tyrimų projekto, finansuoto Lenkijos mokslo ir aukštojo mokslo ministerijos, rezultatai. Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti Rusijos naujos palydovinės sistemos duomenis ortofotografinei nuotraukai generuoti. Parengta ir pateikta pirminių Resurs DK-1 panchromatinių vaizdų geometrinio koregavimo ir ortofotografinio rektifikavimo metodologija, atsižvelgiant į metaduomenų analizę ir reikalaujamą tikslumą 1:10 000 mastelio žemėlapiams sudaryti. Resurs DK-1 vaizdų duomenų geometrinio koregavimo algoritmas sukurtas remiantis IKONOS duomenų apdorojimo moduliais, kurie pritaikyti Ortho Engine PCI Geomatica programinei įrangai. Patikrinti du geometrinio transformavimo metodai. Atramos taškų ir kontrolinių taškų fotografinių vaizdų koordinatės nustatytos abiem metodais pusiau automatiniu būdu, naudojant Ortho Engine programinę sistemą. Skaitmeninio reljefo modelio (DEM) tikslumas reikalaujamas didesnis nei 4 m.


Reikšminiai žodžiai: palydoviniai duomenys, panchromatinis vaizdas, kontūrženklis. 

Keyword : satellite data, panchromatic image, Ground Control Point

How to Cite
Ewiak, I., & Kaczynski, R. (2012). Potential for Resurs DK-1 satellite data. Geodesy and Cartography, 36(2), 45-49. https://doi.org/10.3846/gc.2010.07
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
66
PDF Downloads
39
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.