Share:


Reduced the measured differences between heights estimating influence of vertical earth movements

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Rūta Puzienė Affiliation

Abstract

Levelling works are often stretched for some years. For this reason the measured data is influenced vertical by an earth movement. Aspiring to avoid this influence the measured differences between heights should be reduced on the epoch selected us. Research is made by an example of a vertical geodetic network of Lithuania. The received results of research shows that amendments reduced for the epoch selected us significant and more than other amendments used at data processing of levelling. To calculate influence of amendments from for vertical earth movements it is recommended applying regression model’s for forecasts of speeds of vertical earth movements or model of horizontal gradients of speeds of vertical movements.


Article in Lithuanian


Išmatuotų aukščių skirtumų redukavimas įvertinant vertikaliuosius Žemės paviršiaus judesius


Santrauka. Atliekant niveliavimo matavimus darbai dažnai tęsiasi keletą metų. Dėl šios priežasties niveliavimo matavimų duomenims įtakos gali turėti vertikalieji Žemės plutos judesiai. Siekiant išvengti šios įtakos, išmatuoti aukščių skirtumai turi būti redukuojami atsižvelgiant į pasirinktą epochą. Tyrimai atlikti Lietuvos vertikaliojo geodezinio tinklo pavyzdžiu. Nustatyta, kad eksperimentiniame objekte niveliavimo matavimo rezultatų redukavimo, atsižvelgiant į pasirinktą epochą, pataisos yra reikšmingos ir didesnės už kitas apdorojant niveliavimo matavimų rezultatus skaičiuotas pataisas. Pataisų dėl vertikaliųjų Žemės plutos judesių įtaką skaičiuoti niveliaciniuose ėjimuose rekomenduojama taikant regresinius vertikaliųjų judesių greičių prognozavimo arba judesių greičių horizontaliųjų gradientų modelius.


Reikšminiai žodžiai: išmatuoti aukščių skirtumai, vertikalieji Žemės plutos judesiai, redukavimas į vieną laiko momentą, pataisos dėl vertikaliųjų Žemės plutos judesių.

Keyword : measured height difference, vertical movements of the Erth crust, reduction to same epoch, corrections due to vertical movements of the Erth crust

How to Cite
Zakarevičius, A., & Puzienė, R. (2012). Reduced the measured differences between heights estimating influence of vertical earth movements. Geodesy and Cartography, 36(2), 50-56. https://doi.org/10.3846/gc.2010.08
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
68
PDF Downloads
45
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.