Share:


The land surface break lines determination by fitting the local planes

    Žilvinas Stankevičius Affiliation

Abstract

The paper analyses the method of processing LIDAR points. The method of point classification is made with reference to selecting points in the neighbourhood and to fitting a local plane. The values of eigenvectors are calculated and the iteration method of Jacobi is used for fitting the local plane. The approximately created slope top and bottom lines are revised fitting the local plane on the left and right side of each segment. Computer programs are made with reference to the algorithm. The proposed method is employed in the tested territory. The correct values of the parameters of the algorithm are chosen comparing the obtained results with cartography data traditional in this territory. The results of the carried out experiment confirm that the algorithm allow to achieve the excellent quality of the maps at a scale 1:1000.


Article in Lithuanian


Žemės paviršiaus lūžio linijos padėties nustatymas lokaliai pritaikant plokštumas


Santrauka. Straipsnyje pristatomas sukurtas LIDAR skenuotų taškų apdorojimo metodas. Taškų klasifikavimo metodas pagrįstas taškų atrinkimu artimoje gretimybėje ir lokalios plokštumos pritaikymu. Lokaliai plokštumai pritaikyti skaičiuojamos tikrinių vektorių reikšmės, taikomas Jacobi iteracijų metodas. Sukurtoji preliminari šlaito viršaus ir apačios linija tikslinama pritaikant lokalias plokštumas kairėje ir dešinėje kiekvieno segmento pusėje. Pagal aprašytą algoritmą sukurtos kompiuterinės programos. Testinėje teritorijoje išbandytas siūlomo metodo patikimumas. Lyginant rezultatus su tradiciniais kartogafavimo metodais toje pačioje teritorijoje gautais duomenimis, parinktos tinkamos algoritmo parametrų reikšmės. Eksperimento rezultatai patvirtino, kad sudarius šį algoritmą galima pasiekti M 1:1000 ir smulkesnių mastelių planų kokybę.


Reikšminiai žodžiai: LIDAR, skaitmeninis paviršiaus modelis, plokštumos pritaikymas, lokalusis paviršius, lūžio linija, tikrinė reikšmė, tikrinis vektorius.

Keyword : LIDAR, Digital Surface Model, plane fitting, local surface, break line, eigenvalue, eigenvector

How to Cite
Stankevičius, Žilvinas. (2012). The land surface break lines determination by fitting the local planes. Geodesy and Cartography, 36(2), 63-68. https://doi.org/10.3846/gc.2010.10
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
90
PDF Downloads
38
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.