Share:


Possibilities and perspectives of Lithuanian spatial data spread

Abstract

Spatial data infrastructures enable sharing spatial data and metadata that come from various sources independently of a location, format and structure of the source data. The development of such infrastructures was fostered by continuously growing need for spatial data. In Lithuania, such spatial information infrastructure LSII was built in 2009 to ensure the overall availability and interoperability of national public datasets, eliminate isolation and enable spatial data users to easily find and conveniently access the data they need. Along with national SDIs, European Spatial Information Infrastructure is developed for the interoperable sharing of important spatial data sets of all EU Member States. So far, different spatial data policies as well as technologies and methodologies of data management have been adopted in different countries. In order to solve this problem, uniform specifications for target data themes are developed within the framework of INSPIRE. Lithuanian spatial information infrastructure also will serve as a technological platform for obligatory INSPIRE data sharing. There are 56 official datasets matching INSPIRE themes in Lithuania. Although none of the datasets is fully compliant with INSPIRE data specifications, necessary transformations can be performed immediately before sharing.


Article in Lithuanian


Lietuvos erdvinės informacijos sklaidos galimybės  ir perspektyvos


Santrauka. Padidėjęs erdvinių duomenų ir jų naudojimo poreikis paskatino kurti erdvinių duomenų infrastruktūras, leidžiančias teikti erdvinius duomenis aprašančią informaciją bei pačius duomenis iš įvairių šaltinių, nepriklausomai kur jie bebūtų bei duomenų formato ar struktūros. Lietuvoje dauguma erdvinių duomenų rinkinių „izoliuoti“, o informacija apie juos sunkiai prieinama, todėl buvo siekiama sukurti modernią visą šalį apimančią vieną viešojo sektoriaus erdvinių duomenų paieškos ir perdavimo sistemą. 2009 m. buvo sukurta Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra (LEII), suteikianti priemones užtikrinti nacionalinių erdvinių duomenų pasiekiamumą ir teikimą internetu naudotojams jiems priimtinu būdu. Pagrindinis Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros (INSPIRE) kūrimo tikslas – pasiekti visų Bendrijos narių erdvinės informacijos suderinamumą. Įvairiose šalyse duomenų kaupimo, tvarkymo ir teikimo praktika skirtinga, todėl yra kuriamos bendros, vienijančios INSPIRE temų erdvinių duomenų rinkinių specifikacijos. Europos Bendrijos narės bus įpareigotos teikti duomenis INSPIRE laikantis šių specifikacijų, todėl atsiras galimybė iš skirtingų Europos Bendrijos valstybių gautus erdvinius duomenis sujungti ir naudoti kaip bendrus. Sukūrus LEII, Lietuvoje technologiškai pasirengta teikti erdvinius duomenis bei yra sukaupti 56 oficialių duomenų rinkiniai, atitinkantys INSPIRE temas. Nors kol kas visi duomenų rinkiniai ne visiškai atitinka patvirtintąsias specifikacijas, taikant Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros technologijas, duomenis galima transformuoti į reikiamą struktūrą teikimo proceso metu.


Reikšminiai žodžiai: erdvinė informacija, erdviniai duomenys, erdvinės informacijos infrastruktūra, EII, INSPIRE, LEII, metaduomenys

Keyword : spatial information, spatial data, spatial information infrustructure, SDI, INSPIRE, LSDI, metadata

How to Cite
Beconytė, G., Papšienė, L., & Kryžanauskas, A. (2012). Possibilities and perspectives of Lithuanian spatial data spread. Geodesy and Cartography, 36(2), 73-80. https://doi.org/10.3846/gc.2010.12
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
92
PDF Downloads
75
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.