Share:


First and second triangulation of Kaunas city

Abstract

For using urban mapping in the interwar period in European countries, a network of check points was formed applying the triangulation method, i.e. by means of the network of evenly arranged points shaping triangles. It was first designed for Kaunas in 1924 using 36 check points fixed on a locality and measured by engineer Z.Bačelis. The network used to satisfy the territories of the former areas of Vilijampolė, Aleksotas, Žaliakalnis, Naujamestis and Ž. Šančiai. When Kaunas became a temporary capital, the city grew rapidly. The ongoing triangulation did not fit in due to the following reasons: a big part of check points in the locality had not been preserved, the city expanded twice as much and due to the applied tools, the accuracy of check points remained unsatisfactory. The new network was designed so that to satisfy one check point, on average, 1 sq. km of the city area should be applied and ensure limited accuracy of 10 cm of the approved check points. The benefits of implementing the second triangulation of Kaunas city are attributed to the experts of the Measurement division of the City Municipality – the director J. Deksnys and his deputy J. Ašmonas.


Article in Lithuanian


Pirmoji ir antroji kauno trianguliacijos


Santrauka. Miesto planų sudarymo reikmėms atramos punktų tinklas tarpukariu Europos valstybėse buvo formuojamas trianguliacijos metodu. Kauno pirmą kartą 1924 m. jis buvo suprojektuotas iš 36 punktų, fiksuotas vietovėje ir išmatuotas inž. Z. Bačelio. Sudarytas trianguliacijos tinklas apėmė tuometinę Vilijampolės, Aleksoto, Žaliakalnio, Naujamiesčio ir Žemųjų Šančių teritoriją. Kaunas, tapęs laikinąja sostine, sparčiai augo, dėl to pirmoji trianguliacija netenkino poreikių: dauguma punktų vietovėje nebuvo išsaugoti, miestas dvigubai išsiplėtė, dėl naudotų geodezinių prietaisų nepakankamas buvo punktų tikslumas. Naujas tinklas buvo suprojektuotas taip, kad vienam punktui vidutiniškai tektų vienas kvadratinis kilometras miesto ploto ir būtų užtikrintas įtvirtintų punktų 10 cm ribinis tikslumas. Kauno antrosios trianguliacijos realizavimo nuopelnai priskirtini Kauno savivaldybės Matavimų dalies specialistams – vedėjui J. Deksniui ir jo pavaduotojui J. Ašmonui.


Reikšminiai žodžiai: trianguliacija, poligonometrija, bazė, punktas, signalas, teodolitas.

Keyword : triangulation, polygonometry, basis, monument, signal, theodolite

How to Cite
Girkus, R., & Urbanavičius, V. (2012). First and second triangulation of Kaunas city. Geodesy and Cartography, 36(2), 81-84. https://doi.org/10.3846/gc.2010.13
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
77
PDF Downloads
35
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.