Share:


Discussion of the effects of selecting incorrect ellipsoid parameters

Abstract

GNSS positioning has become an integral part of many functions within society. Conveniently, the World Geodetic System 1984 (WGS84) ellipsoid is associated with GNSS surveying since its definition has been developed over the years based on concerted efforts using combinations of VLBI, satellite/lunar laser and high precision GPS campaigns. These campaigns have enabled better and better determinations of the position of the “zeroes” in three dimensions of a rotating Earth centred coordinate axis system. The object here is to investigate the sensitivity of user coordinates on the projection to the varying values that are, or may be being, applied as the ellipsoidal flattening during the coordinate conversion processes.


Article in English


Apie efektus, kuriuos sukelia netinkamas elipsoido parametrų parinkimas


Padėties nustatymas GNPS priemonėmis tampa būtinas daugeliui visuomenės funkcijų atlikti. Kaip įprasta, 1984 m. Pasaulinės geodezinės sistemos (WGS84) elipsoidas yra taikomas GNPS matavimuose, o jo apibrėžimas buvo tikslinamas daugelį metų ilgų atstumų nustatymo metodu VLBI (angl. Very Long Bases Interferometry), atliekant lazerinius stebėjimus, didelio tikslumo GPS matavimus. Tokie matavimai sudarė prielaidas geriau apibrėžti trimatės koordinačių sistemos, susietos su Žemės sukimosi ašimi, „nulių“ padėtis. Straipsnio tikslas yra ištirti vartotojo koordinačių jautrumą dėl besikeičiančių elipsoido parametrų reikšmių perskaičiuojant koordinates.


Reikšminiai žodžiai: elipsoidas, GNPS, WGS84, trimatė koordinačių sistema. 

Keyword : ellipsoid, GNSS, WGS84, three dimensional coordinate system

How to Cite
Preiss, G., & Zubinaite, V. (2012). Discussion of the effects of selecting incorrect ellipsoid parameters. Geodesy and Cartography, 36(2), 85-90. https://doi.org/10.3846/gc.2010.14
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
83
PDF Downloads
49
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.