Share:


Analysis of the accuracy of measurements based on Doppler effect

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

Research on the accuracy of the of the moving objects speed measurements based on Doppler effect is presented. The probabolistic model of random errors was applied. The accuracy of speedometers depending from laser or radio frequancies stability and precision and also from reliability of the determination of the radiation speed is analysed. It was proofed, that radial speed of the moving at low speed objects (for example, cars, ships, planes) could be detected with a significantly better accuracy, than objects moving at high speed (for example, satellites, asteroids).


Article in Lithuanian


Greičio matavimų Doplerio matuokliais tikslumo analizė


Santrauka. Straipsnyje pristatoma judančių objektų greičio matavimo prietaisų, pagrįstų fizikiniu Doplerio efektu, tikslumo analizė. Taikyta atsitiktinių klaidų tikimybinis modelis. Nagrinėjamas greičio matuoklių tikslumas priklausomai nuo lazerio ar radijo dažnių spinduliavimo stabilumo ir tikslumo bei nuo spinduliavimo greičio atmosferoje nustatymo patikimumo. Doplerio matuoklių tikslumui taip pat įtakos turi skirtuminio (mūšos) dažnio matavimų klaidos. Įrodoma, kad nedideliu greičiu judančių objektų (pvz., automobilių, laivų lėktuvų) radialinis greitis nustatomas žymiai didesniu tikslumu nei dideliu greičiu judančių objektų (pvz., dirbtinių Žemės palydovų, asteroidų).


Reikšminiai žodžiai: Dopleris, GPS, kovariacija, virpesių lūžio rodiklis.

Keyword : Dopler, GPS, covariance, vibration refractive index

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Analysis of the accuracy of measurements based on Doppler effect. Geodesy and Cartography, 36(1), 16-19. https://doi.org/10.3846/gc.2010.02
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
74
PDF Downloads
40
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.