Share:


The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of eye lens digital images

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Evelina Zigmantienė Affiliation
    ; Eglė Tumelienė Affiliation
    ; Rosita Birvydienė Affiliation

Abstract

Research on the identification possibilities and accuracy of eye lens digital images applying the theory of photogrammetric numerical methods and of covariations functions is presented. The digital images, which are find with digital cameras, processed by Matlab 7 computer program. The eye lens digital images are expressed as a shape of the stationary random function. The auto- and inter-covariance functions are investigated according to different pixels quantification intervals. That allows to estimate the discrepancies in between two images or in between two fragments of a single image. It is shown that possibility exists to carry out the correlation analysis of the eye lens digital images within an accuracy of several pixels.


Article in Lithuanian


Fotogrametrijos metodai analizuojant akies lęšiuko skaitmeninius vaizdus


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami akies lęšiuko skaitmeninių vaizdų identifikavimo galimybių ir analizės, taikant fotogrametrijos skaitinius metodus ir kovariacinių funkcijų teoriją, tikslumo aspektai. Skaitmeniniai vaizdai, gauti skaitmeniniu fotoaparatu, apdorojami pagal sudarytas kompiuterines programas Matlab 7 programinio paketo operatorių aplinkoje. Akies lęšiuko vaizdai formuojami stacionariosios atsitiktinės funkcijos pavidalu. Šių funkcijų auto- ir tarpusavio kovariacinės funkcijos nagrinėjamos esant įvairiems vaizdo pikselių kvantavimo intervalams. Pagal tai galima įvertinti dviejų skaitmeninių vaizdų arba vieno vaizdo dviejų dalių (fragmentų) atitinkamų parametrų reikšmių tarpusavio nuokrypius. Akies lęšiuko skaitmeninių vaizdų koreliacinę analizę įmanoma atlikti keleto pikselių tikslumu.


Reikšminiai žodžiai: kovariacinė funkcija, identifikavimas, kvantavimas, pikseliai, skaitmeniniai vaizdai.

Keyword : covariance function, identification, quantization, pixels, digital images

How to Cite
Skeivalas, J., Zigmantienė, E., Tumelienė, E., & Birvydienė, R. (2012). The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of eye lens digital images. Geodesy and Cartography, 36(1), 25-29. https://doi.org/10.3846/gc.2010.04
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
77
PDF Downloads
38
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.