Share:


The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of chromosome digital images

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Algirdas Utkus Affiliation
    ; Beata Aleksiūnienė Affiliation

Abstract

The article discusses research on identifying the possibilities and accuracy of chromosome digital images applying the theory of photogrammetric numerical methods and covariation functions. The digital images have been created using an illuminant microscope and processed applying Matlab 7 computer program. The digital images of chromosomes are expressed as a shape of a stationary random function. The auto- and inter-covariance functions are investigated according to the different intervals of pixel quantification which allows to estimate the discrepancies in/between two images or in/between two fragments of a single image. It is shown that a possibility of carrying out the correlation analysis of the digital images of chromosomes within the accuracy of several pixels exists.


Article in Lithuanian


Fotogrametrijos skaitiniai metodai atliekant  chromosomų vaizdų analizę


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami chromosomų skaitmeninių vaizdų identifikavimo galimybių ir analizės, taikant fotogrametrijos skaitinius metodus ir kovariacinių funkcijų teoriją, tikslumo aspektai. Skaitmeniniai vaizdai, gauti šviesiniu mikroskopu, apdorojami pagal sudarytas kompiuterines programas Matlab 7 programinio paketo operatorių aplinkoje. Chromosomų skaitmeniniai vaizdai formuojami stacionariosios atsitiktinės funkcijos pavidalu. Šių funkcijų auto- ir tarpusavio kovariacinės funkcijos nagrinėjamos esant įvairiems vaizdo pikselių kvantavimo intervalams. Pagal tai galima įvertinti dviejų skaitmeninių vaizdų arba vieno vaizdo dviejų dalių (fragmentų) atitinkamų parametrų reikšmių tarpusavio nuokrypius. Chromosomų skaitmeninių vaizdų koreliacinę analizę įmanoma atlikti keleto pikselių tikslumu.


Reikšminiai žodžiai: kovariacinė funkcija, identifikavimas, kvantavimas, pikseliai, skaitmeniniai vaizdai.

Keyword : covariance function, identification, quantization, pixels, digital images

How to Cite
Skeivalas, J., Utkus, A., & Aleksiūnienė, B. (2012). The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of chromosome digital images. Geodesy and Cartography, 35(4), 118-125. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.118-125
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
140
PDF Downloads
87
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.