Share:


The evaluation of current vertical Earth crust movement on leveling measurement

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Rūta Puzienė Affiliation
    ; Asta Anikėnienė Affiliation

Abstract

During the course on time levelling, benchmarks change their altitude because of vertical Earth crust movements, and therefore that is why levelling rates miss their primal accuracy. This work involves the theoretically based methodology, which was designed to estimate the influence of vertical Earth crust movement upon the levelling network and its measurement with an application of movement rate horizontal gradients. The impact of vertical Earth crust movement on the vertical geodesic levelling network of Lithuania has been measured according to this methodology. In order to keep the proper accuracy of vertical network rates, the network levelling should be re-accomplished every 15-20 years.


Article in Lithuanian


Dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių įtakos niveliavimo matavimams vertinimas


Santrauka. Dėl vertikaliųjų Žemės plutos judesių einant laikui keičiasi niveliavimo ženklų aukščiai, ir niveliacijos praranda pirminį tikslumą. Darbe teoriškai pagrįsta ir parengta metodika vertikaliųjų Žemės plutos judesių įtakai niveliavimo matavimams ir tinklams įvertinti taikant judesių greičių horizontaliuosius gradientus. Pagal siūlomą metodiką įvertinta vertikaliųjų Žemės plutos judesių įtaka Lietuvos vertikaliojo geodezinio tinklo niveliacijoms. Norint išlaikyti reikiamą vertikaliojo tinklo tikslumą, tinklą reikia kas 15–20 metų niveliuoti pakartotinai.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesiai, niveliacija, gradientai, vertikalusis tinklas.

Keyword : vertikalieji Žemės plutos judesiai, niveliacija, gradientai, vertikalusis tinklas

How to Cite
Zakarevičius, A., Puzienė, R., & Anikėnienė, A. (2012). The evaluation of current vertical Earth crust movement on leveling measurement. Geodesy and Cartography, 35(3), 99-103. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.99-103
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
63
PDF Downloads
42
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.