Share:


First Lithuanian map of Suvalkija

    Romualdas Girkus Affiliation
    ; Viktoras Lukoševičius Affiliation

Abstract

After a lengthy period of search, with the help of Dr. N. Lietuvninkaite, M1:252 000 Suvalkijos map, published by B. K. Balutis in 1915 in the USA was located in the archives of KTU Rare Books Department, Cartography division. However, no facts were found regarding its design in B. K. Balutis fund in the Lithuanian Emigration Institute. The search itself looked hopeless because of wrong information in Lithuanian Encyclopaedia describing the period between two World Wars. It was stated there that because of World War 1 the map was never published. Thus, this is the first publication including its description. Also, illustrations for the article present the fragments of the Povilas Matulionis map ‘‘Mountainousness and Inclination Map of Lithuania and Outskirts“, 1924 and of the map of Suvalkija province, 1905.


Article in Lithuanian


Pirmasis Lietuviškas Suvalkijos žemėlapis


Santrauka. Po ilgo paieškos laikotarpio, dr. N. Lietuvninkaitei padedant, KTU bibliotekos Retų knygų skyriaus kartografiniame archyve aptiktas 1915 m. JAV išleistas B. K. Balučio M 1:252 000 Suvalkijos žemėlapis. Lietuvių išeivijos instituto B. K. Balučio fonde žemėlapio sudarymo medžiagos nerasta. Paieška atrodė beviltiška dėl tarpukario Lietuviškosios enciklopedijos klaidinančios informacijos, kad prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui žemėlapis nebuvo išleistas, tad aprašomas ir publikuojamas pirmą kartą.


Reikšminiai žodžiai: Lietuvos žemėlapiai, varstinė sistema, gubernija, pavietas, mozūrai.

Keyword : Maps of Lithuania, brass system, Governorate, county, mosaic

How to Cite
Girkus, R., & Lukoševičius, V. (2012). First Lithuanian map of Suvalkija. Geodesy and Cartography, 35(3), 104-109. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.104-109
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
89
PDF Downloads
48
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.