Share:


Simplification algorithms of selection parameters of LIDAR ground surface points cloud

    Žilvinas Stankevičius Affiliation
    ; Aušra Kalantaitė Affiliation

Abstract

The paper treats experiment of LIDAR points filtering. The goal of filtering is to remove redundancy points for map sheets printing and designing tasks. General aim is the precision of filtering data for designing tasks. Result of experiment is the chosen parameters of filters. Functions of smoothing, thinning, preservation of important points and combination of these functions were applied in analysis process. To compare results collected from different parameters of functions, the method of digging capacity was used. The values of parameters, that fulfill conditions, the calculation precision of digging capacity using in practice were defined.


Article in Lithuanian


LIDAR žemės paviršiaus taškų masyvo supaprastinimo algoritmų parametrų parinkimas


Santrauka. Straipsnyje pristatomas LIDAR taškų filtravimo eksperimentas. Filtravimo tikslas – panaikinti perteklinius spaudinių planams sudaryti ir projektuoti taškus. Siekiama sumažinti LIDAR duomenų apimtį išlaikant filtruotais duomenimis paremtų sprendimų tikslumą ir patikimumą. Tyrimų rezultatas – parinkti tinkami filtrų parametrai. Tyrimų eigoje buvo taikomos taškų glodinimo, retinimo, būdingųjų taškų išsaugojimo funkcijos. Taip pat tirtas kombinuotasis filtrų taikymo būdas. Skirtingų parametrų dydžių taikymo rezultatai įvertinti tūrių palyginimo metodu. Leistinasis tūrių skirtumas po filtravimo funkcijos pritaikymo nustatytas remiantis praktikoje taikomos Žemės darbų tūrių skaičiavimo metodikos tikslumu.


Reikšminiai žodžiai: LIDAR, skaitmeninis paviršiaus modelis, filtravimas.

Keyword : LIDAR, digital surface model, filtration

How to Cite
Stankevičius, Žilvinas, & Kalantaitė, A. (2012). Simplification algorithms of selection parameters of LIDAR ground surface points cloud. Geodesy and Cartography, 35(2), 44-49. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.44-49
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
78
PDF Downloads
45
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.