Share:


Overview of current indoor positioning systems

    Rainer Mautz Affiliation

Abstract

Precise positioning in indoor environments faces different challenges the outdoor ones. While indoor environments are limited in size to rooms and buildings, outdoor positioning capabilities require regional or even global coverage. Secondly, the difficulty of receiving satellite signals indoor has triggered the development of high sensitive and AGNSS receivers – with many issues remaining unsolved. Thirdly, the accuracy requirements are dissimilar between indoor and outdoor environments – typically there is a higher demand for relative accuracy indoors. This paper should be regarded as an overview of the current and near future positioning capabilities for indoor and outdoor environments. However, it does not lay claim to completeness. Focus is given on various novel position systems that achieve cm-level accuracy or better, which is a requirement for most geodetic applications.


Article in English


Dabartinės pozicionavimo sistemos patalpose


Santrauka. Nustatant įrenginių padėtis patalpoje susiduriama su visiškai kitomis problemomis nei atvirame lauke. Pirma, kai patalpos aplinka yra ribota kambario ar pastato dydžio, pozicionavimas atvirame lauke turi būti atliekamas regioniniu ar net pasauliniu mastu. Antra, palydovų signalų priėmimo patalpoje sunkumai lėmė didesnio jautrumo bei AGNSS imtuvų kūrimą. Jų veikimo problemos dar nėra galutinai išspręstos. Trečia – patalpos vidaus bei išorės pozicionavimo tikslumo reikalavimai labai skirtingi – pavyzdžiui, patalpoje labai svarbu užtikrinti didelį santykinį pozicionavimo tikslumą. Šiame straipsnyje apžvelgiamos dabarties bei artimiausios ateities patalpų vidaus bei atviro lauko pozicionavimo galimybės. Ši apžvalga negali būti visiškai išsami. Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama įvairioms modernioms pozicionavimo sistemoms, galinčioms pasiekti centimetrų ar geresnį tikslumą, kuris yra būtinas daugumai geodezinių matavimų.

Keyword : indoor positioning, GNSS, wireless networks, novel positioning systems, future positioning scenarios

How to Cite
Mautz, R. (2012). Overview of current indoor positioning systems. Geodesy and Cartography, 35(1), 18-22. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.18-22
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
472
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.