Share:


The research on the Earth’s surface movement measured on the first class levelling lines correlations with geological factors in the territory of Lithuanian Republic

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Rūta Puzienė Affiliation

Abstract

Vertical Earth crust movement values (the sum of total tectonic movements’ value and sedimentary covering layers’ deformation values) have been attained with the help of geodesic methods. It is hardly possible to directly distinguish values, which are considered being of tectonic or non-tectonic origin, having observed Earth’s surface movement. In order to solve this problem, different researches with application of mathematical statistical analysis methods are being carried out. Each geological factor can contribute to the investigated process, as the Earth’s structure is heterogeneous. Complex correlation analysis and Hellwing method are applied in order to investigate how informative actors are, that is, to determine correlations between factors, the amount of information, contributed to the research by different factors.


Artincle in Lithuanian


Pirmosios klasės niveliacijų linijose Lietuvos teritorijoje išmatuotų žemės paviršiaus judesių sąsajų su geologiniais rodikliais tyrimas


Santrauka. Geodeziniais metodais nustatytos vertikaliųjų Žemės plutos judesių reikšmės – tektoninių judesių ir nuosėdinės dangos sluoksnių deformacijų reikšmių suma. Iš stebimų Žemės paviršiaus judesių tiesiogiai beveik neįmanoma spręsti, kurios reikšmės tektoninės, kurios netektoninės kilmės judesių. Tam tikslui matematinės statistinės analizės metodais atliekami tyrimai. Kadangi Žemės sandara nevienalytė, tam tikros informacijos apie tiriamą procesą gali teikti kiekvienas geologinis rodiklis. Siekiant ištirti rodiklių tarpusavio priklausomybes, rodiklių informatyvumą, taikoma kompleksinė koreliacinė analizė bei Hellwingo metodas.


Reikšminiai žodžiai: pirmosios klasės niveliacijos linija, vertikalieji Žemės plutos judesiai, matematinė statistinė analizė, kompleksinė koreliacinė analizė, rodiklių informatyvumas, geologiniai teritorijos rodikliai.

Keyword : first-class leveling line, vertical movements of the Earth's crust, mathematical statistical analysis, complex correlation analysis, informativity of indicators, geological indicators of the territory

How to Cite
Zakarevičius, A., & Puzienė, R. (2012). The research on the Earth’s surface movement measured on the first class levelling lines correlations with geological factors in the territory of Lithuanian Republic. Geodesy and Cartography, 35(1), 23-28. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.23-28
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
163
PDF Downloads
145
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.