Share:


Deformation of geodetic network based on GPS data in the Baltic region

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Saulius Šliaupa Affiliation
    ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
    ; Arminas Stanionis Affiliation

Abstract

For investigating the horizontal deformations of geodetic networks the data of GPS measurements of the epochs about 1992 and 2003 were used. To avoid the impact of the discrepancy of the systems of coordinates upon the parameters of the deformations, the method of tensor analysis was applied using the method of finite elements. A geodetic network consists of 19 triangles; 15 geodetic ground benchmarks observed by GPS method were used. The horizontal deformations of geodetic network in the territory of the Baltic Sea region were calculated. The maximum relative strain in the territory of the Baltic Sea region varies between +0,03×10–6 and +0,58×10–6 and is positive within the whole territory; the minimum relative strain varies between –0,93×10–6 and +0,03×10–6; and the dilatation varies between –0,35×10–6 and +0,16×10–6.


Article in English


Geodezinių tinklų deformacijų tyrimas Baltijos regione pagal GPS matavimų duomenis


Geodezinių tinklų horizontaliosioms deformacijoms tirti panaudoti 1992–2003 m. GPS matavimų duomenys. Siekiant išvengti koordinačių sistemų nesutapimo įtakos deformacijų parametrams, taikyta tenzorinės analizės metodika, deformacijų parametrus įvertinant baigtinių elementų metodu. Sudarytas 19 trikampių tinklas, tinklui panaudota 15 GPS punktų. Apskaičiuoti geodezinių tinklų horizontaliųjų deformacijų Baltijos teritorijoje parametrai: svarbiausiosios deformacijos, maksimalios santykinės deformacijos kryptis, dilatacija. Maksimalioji santykinė deformacija Baltijos teritorijoje kinta nuo +0,03×10–6 iki +0,58×10–6 ir yra teigiama visoje teritorijoje, minimalioji santykinė deformacija kinta nuo –0,93×10–6 iki +0,03×10–6, dilatacija kinta nuo –0,35×10–6 iki +0,16×10–6.

Keyword : finite element method, GPS, strains, tensor analysis

How to Cite
Zakarevičius, A., Šliaupa, S., Paršeliūnas, E., & Stanionis, A. (2012). Deformation of geodetic network based on GPS data in the Baltic region. Geodesy and Cartography, 34(4), 122-126. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.122-126
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
135
PDF Downloads
55
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.