Share:


Evaluation of GPS user receiver prognostic coordinates accuracy, using reference station network

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

Accuracy of the GPS user receiver prognostic model, used for determining of points coordinates corrections applying reference station network. GPS user receiver prognostic coordinates accuracy is evaluated by covariation matrix, which consists of 2 components. One component shows the infl uence of errors of prognostic models parameters, the second component of covariations matrix shows the errors infl uence on the aprioric geocentric rectangle coordinates, as regression equation coeffi cients, on the accuracy of GPS user receiver prognostic coordinates.


Article in Lithuanian


GPS vartotojo imtuvo prognozinių koordinačių tikslumo įvertinimas, taikant referencinių stočių tinklą


Santrauka. Analizuojamas GPS vartotojo imtuvo prognozinio modelio, naudojamo taškų koordinačių pataisoms nustatyti taikant referencinių stočių tinklą, tikslumas. GPS vartotojo imtuvo taškų prognozinių koordinačių tikslumas įvertinamas kovariacijų matrica, kuri sudaroma iš dviejų komponenčių. Viena komponentė rodo prognozinio modelio parametrų klaidų, antroji kovariacijų matricos komponentė – apriorinių geocentrinių stačiakampių koordinačių, kaip regresinės lygties koeficientų, klaidų įtaką GPS vartotojo taškų prognozinių koordinačių tikslumui.


Reikšminiai žodžiai: GPS, prognozinis modelis, kovariacijų matrica.

Keyword : GPS, predictive model, covariance matrix

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Evaluation of GPS user receiver prognostic coordinates accuracy, using reference station network. Geodesy and Cartography, 34(2), 58-60. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.31.58–60
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
67
PDF Downloads
41
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.