Share:


The regression models of the present Earth crust movements in the north–east part of Lithuania

Abstract

The correlation analysis of measured vertical movements of the crystal base relief and the deposit cover geological indexes was performed in the north–east part of Lithuanian territory. A tough correlation connection between earth surface movements and the geologic, geomorphologic rates was determined. For the forecast and specification of tectonic background the regression model was adopted.


Article in Lithuanian


Dabartinių vertikaliųjų žemės plutos judesių šiaurės rytinėje  Lietuvos dalyje regresiniai modeliai


Santrauka. Šiaurės rytinėje Lietuvos teritorijos dalyje atlikta išmatuotų vertikaliųjų judesių bei kristalinio pamato reljefo ir nuosėdinės dangos geologinių rodiklių koreliacinė analizė. Nustatytas artimas koreliacinis ryšys tarp vertikaliųjų Žemės paviršiaus judesių ir teritorijos geologinių, geomorfologinių rodiklių. Teritorijos tektoniniam fonui detalizuoti bei jo prognozei taikytas regresinis modelis.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesiairegresinis modelis.

Keyword : vertical movements of the Earth's crust, regression model

How to Cite
Zakarevičius, A., & Anikėnienė, A. (2012). The regression models of the present Earth crust movements in the north–east part of Lithuania. Geodesy and Cartography, 33(4), 91-97. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636726
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
86
PDF Downloads
50
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.