Share:


The evaluation of present geodynamic processes by constructing vertical geodetic networks

Abstract

The questions of Earth crust movements evaluation by means vertical geodetic networks constructing has been analysed. The methodology, algorithms and recommendations for levelling data correcting has been presented. For calculating the corrections of the measured height differences it is recommended to use the horizontal gradients of the speeds values but not the absolute values of the vertical Earth’s crust movements. For correcting of the measurements results the conditional vertical movements of the benchmarks regarding the initial levelling line mark or the knot points in the levelling network are used.


Article in Lithuanian


Dabartinių geodinaminių procesų įvertinimas sudarant vertikaliuosius geodezinius tinklus


Santrauka. Išnagrinėti vertikaliųjų Žemes plutos judesių įvertinimo sudarant vertikaliuosius geodezinius tinklus klausimai. Pateikta pataisų nustatymo metodika, algoritmai ir rekomendacijos niveliavimo rezultatams apskaičiuoti matavimu duomenis redukuojant į vieną laiko momentą. Rekomenduojama skaičiuoti ne geodezinių ženklų aukščių, bet išmatuotų aukščių skirtumų pataisas. Išmatuotų aukščių skirtumų pataisų reikšmės priklauso ne nuo vertikaliųjų Žemes plutos judesių greičių absoliučiųjų reikšmių, bet nuo greičių gradientų reikšmių. Redukuojant matavimų duomenis rekomenduojama skaičiuoti sąlyginius geodezinių ženklų vertikaliųjų judesių greičius pradinio niveliavimo trasos taško atžvilgiu. Niveliacijos tinkle rekomenduojama pradiniais taškais laikyti tinklo mazginius punktus ir skaičiuoti visų tinklo linijų sąlyginius greičius.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemes plutos judesiaivertikaliųjų Žemės plutos judesių greičiaiŽemes plutos judesių greičių gradientainiveliavimo rezultatų redukavimas į vieną laiko momentągeodinaminės pataisos.

Keyword : vertical Earth crust movements, the vertical motion of the Earth's crust, Earth crusts with motion speed gradients, Reducing the leveling result to one moment, geodynamic corrections

How to Cite
Zakarevičius, A. (2012). The evaluation of present geodynamic processes by constructing vertical geodetic networks. Geodesy and Cartography, 33(3), 65-68. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636720
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
99
PDF Downloads
62
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.