Share:


Analysis of GPS and GSM hybrid systems for determination of spatial coordinates

Abstract

The method of determination of coordinates in urbanistic territories and inside buildings by GPS and GSM hybrid systems is analysed in the paper. This method is valid by creation trilateration network for estimation of the coordinates of points, when as initial points the GSM network stations, coordinated by GPS method, are used. Distances between GSM stations and mobile GSM recipients can be determined by amplitude and transition time of GSM signals. Linear intersection method is applied for calculation of the spatial coordinates using the least squares method for the solution of linearised parametric equations. An iterative filter is applied for achieving the more accurate values of the points’ coordinates. The accuracy of the coordinates of points determined is analysed in the paper.


Article in Lithuanian


GPS ir GSM hibridinių sistemų taikymo erdvinėms koordinatėms nustatyti analizė


Santrauka. Straipsnyje analizuojamas taškų koordinačių nustatymo urbanizuotose teritorijose bei pastatų viduje metodas, taikant GPS ir GSM hibridines sistemas. Šiuo metodu taškų koordinatės nustatomos sudarant trilateracijos tinklą, pradiniais taškais laikant GPS metodu koordinuotas GSM tinklo stotis. Atstumui tarp GSM stočių ir mobiliojo GSM imtuvo gali būti randami pagal GSM signalų amplitudę bei sklidimo trukmę. Taškų erdvinėms koordinatėms skaičiuoti taikomas linijines sankirtos metodas, sprendžiant mažiausiųjų kvadratų metodu linearizuotų parametrinių lygčių sistema. Nustatomų taškų koordinatėms tikslinti galima taikyti iteracinį filtrą. Nagrinėjamas nustatytų taškų koordinačių tikslumas.


Reikšminiai žodžiai: GPSGSMtrilateracijakovariacijamažiausiujų kvadratų metodas.

Keyword : GPS, GSM, trilateration, covariance, least squares method

How to Cite
Dargis, R. (2012). Analysis of GPS and GSM hybrid systems for determination of spatial coordinates. Geodesy and Cartography, 33(3), 69-71. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636721
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
96
PDF Downloads
44
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.