Share:


Ionospheric influence on increment of GPS chord coordinations, using double carrier phase differences

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

Carrier phase double difference usage for elimination of ionospheric influence in processing two carrier frequencies observed by GPS receivers is analysed. Double carrier phase difference expressions are used in processing procedures, when additional parameters are used for ionospheric influence elimination. Ionospheric influence is eliminated by solution of reduced parametric equations of double carrier phase differences at both frequencies by MLS method in every epoch. A system of parametric equations is solved by applying additional conditional equations. For evaluation of solution reliability the covariance matrix formulas have been suggested.


Article in Lithuanian


Jonosferos įtaka GPS stygų koordinačių prieaugiams, taikant nešlio fazių dvigubuosius skirtumus


Santrauka. Analizuojamas nešlio fazių dvigubųjų skirtumų taikymas jonosferos itakai eliminuoti, apdorojant dvieju nešlio dažnių GPS imtuvų matavimų rezultatus. Skaičiavimų procedūrose taikomos nešlio fazių dvigubųjų skirtumų išraiškos su papildomais parametrais jonosferos įtakai eliminuoti. Jonosferos įtaka eliminuojama sprendžiant mažiausiųjų kvadratų metodu redukuotas kiekvienos epochos nešlio fazių dvigubųjų skirtumų parametrines lygtis. Parametrinių lygčių sistema sprendžiama sudarant papildomas sąlygines lygtis. Sprendinio rezultatų patikimumui įvertinti siūlomos kovariacijų matricų formulės.


Reikšminiai žodžiai: GPS, jonosferos įtaka, nešlio fazių dvigubieji skirtumai.

Keyword : GPS, ionosphere attack, carrier differences

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Ionospheric influence on increment of GPS chord coordinations, using double carrier phase differences. Geodesy and Cartography, 33(2), 37-40. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636714
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
201
PDF Downloads
120
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.