Share:


The research on the present geodynamic processes in the North East part of the territory of Lithuania

Abstract

The statistical analysis of the present vertical Earth crust movements at the vertical geodetical net of Lithuanian polygon Vilnius–Jonava–Zarasai–Turmantas–Vilnius was performed according to the results of geodetic measurements. The task of research was – using the latest geodetic measurements data to determine the present movements intensity and the variations of movements of the Earth crust in the described region. According to the levelling measurements results of 1935–1936. 1948, 1968, 1970. 1980, 1985–1987, 1998, 2005, 2006, it was determined that the present amplitude of vertical Earth crust movements speeds in the Vilnius–Jonava–Zarasai–Turmantas–Vilnius polygon is up to 5–6 mm/year. After a mathematical statistical analysis of the measurement results it was found that with the probability of 95%, the movements of the Earth crust in the time span have the swinging nature. During the last period of 25 years the Zarasai–Turmantas district is rising with the speed of 4–6 mm/year regarding the Vilnius–Jonava one. The geodynamic processes of such intensity should be evaluated by the precise levelling.


Article in Lithuanian


Dabartinių geodinaminių procesų tyrimas šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje


Santrauka. Lietuvos vertikaliojo geodezinio tinklo poligone Vilnius – Jonava – Zarasai – Turmantas – Vilnius pagal geodezinių matavimų rezultatus atlikta nustatytų dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių greičių statistinė analizė. Darbo tikslas – remiantis naujausių geodezinių matavimų duomenimis nustatyti dabartinių Žemės plutos judesių intensyvumą šiame regione ir jų kitimą einant laikui. Pagal 1934, 1935–1936, 1948, 1968, 1970, 1980, 1985–1987, 1998, 2005, 2006 metų niveliacijų matavimo rezultatus nustatyta, kad poligone Vilnius – Jonava – Zarasai – Turmantas – Vilnius dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių greičių amplitudė siekia iki 5–6 mm/metus. Atliekant matavimo rezultatų matematinę statistinę analizę, su 95 % tikimybe pagrįsta, kad Žemės plutos judesiai bėgant laikui yra svyruojamojo pobūdžio. Per pastarųjų 25 metų laikotarpį Zarasų – Turmanto linija Vilniaus – Jonavos atžvilgiu kyla iki 4–6 mm per metus greičiu. Tokio intensyvumo geodinaminius procesus būtina įvertinti atliekant tiksliąsias niveliacijas.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesiai, regresinis modelis.

Keyword : vertical Earth crust movements, regression model

How to Cite
Zakarevičius, A., & Anikėnienė, A. (2012). The research on the present geodynamic processes in the North East part of the territory of Lithuania. Geodesy and Cartography, 33(2), 41-46. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636715
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
112
PDF Downloads
55
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.