Share:


Adjustment model of geodetic vertical network, eliminating systemic errors

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

There is a complicated problem of evaluation of accuracy of normal heights in geodesy practice. In this article we analyse the adjective parameters and conditional equation, by using vertical network adjustment procedure, to eliminate levelling measurements systematic errors. Adjustment of networks applies the least-squares method. There are estimate adjustment values and accuracy of parameters in Co-variations Matrix form.


Article in Lithuanian


Geodezinio vertikaliojo tinklo išlyginimo modelis eliminuojant sistemingąsias klaidas


Santrauka. Normalinių aukščių tikslumo nustatymas geodezinėje praktikoje yra pakankamai aktuali ir sudėtinga problema, susijusi su taikomais aukščių nustatymo metodais bei geofizinėmis konstantomis. Šiame straipsnyje analizuojamas papildomų parametrų ir sąlyginių lygčių taikymas vertikaliojo tinklo išlyginimo procedūrose, siekiant eliminuoti niveliavimo matavimų sistemingąsias klaidas. Tinklo išlyginimas atliekamas mažiausiųjų kvadratų metodu. Išlygintųjų dydžių ir parametrų tikslumas įvertinamas kovariacijų matricų pavidalu.


Reikšminiai žodžiai: vertikalusis tinklasatsitiktinės ir sistemingosios klaidosmažiausiųjų kvadratų metodaskovariacijų matrica.

Keyword : vertical network, random and systematic errors, least squares method, covariance matrix

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Adjustment model of geodetic vertical network, eliminating systemic errors. Geodesy and Cartography, 33(2), 47-49. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636716
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
215
PDF Downloads
178
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.