Share:


Analysis of errors of geodetic vertical network by different adjustment models

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Silvija Gečytė Affiliation
    ; Edita Aleknienė Affiliation
    ; Evelina Zigmantienė Affiliation

Abstract

There are different methods to estimate normal heights and to evaluate accuracy in geodesy. In this article we analyse adjective parameters and conditional equation by using vertical network adjustment procedure to eliminate levelling measurements systematic errors. Analysing the introducing effect of initial data errors to adjustment values and to accuracy of parameters, also arbitrary and non-arbitrary networks adjustment variants. Adjustment of networks is applied by the least-squares method, when there are estimate adjustment values and accuracy of parameters in co-variations matrix form.


Article in Lithuanian


Geodezinio vertikaliojo tinklo klaidų analizė taikant skirtingus išlyginimo modelius


Santrauka. Geodezinėje praktikoje taikomi ivairūs normalinio aukščio nustatymo ir tikslumo ivertinimo metodai. Straipsnyje analizuojamas papildomų parametrų ir sąlyginių lygčių taikymas vertikaliojo tinklo išlyginimo procedūrose niveliavimo matavimų sistemingosioms klaidoms eliminuoti. Nagrinejama pradinių duomenų klaidų įtaka išlygintųjų dydžių ir parametrų tikslumui, nelaisvojo ir laisvojo tinklo išlyginimo variantai. Tinklo išlyginimas atliekamas mažiausiųjų kvadratu metodu, išlygintų dydžių ir parametrų tikslumas įvertinamas kovariacijų matricų pavidalu.


Reikšminiai žodžiai: vertikalusis tinklasatsitiktinės ir sistemingosios klaidosmažiausiųjų kvadratų metodaskovariacijų matrica.

Keyword : vertical network, random and systematic errors, least squares method, covariance matrix

How to Cite
Skeivalas, J., Gečytė, S., Aleknienė, E., & Zigmantienė, E. (2012). Analysis of errors of geodetic vertical network by different adjustment models. Geodesy and Cartography, 33(2), 55-60. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636718
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
101
PDF Downloads
50
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.