Share:


Inadequacies of localization of Lithuanian lakes and their names in cadastral documents

    Romualdas Girkus Affiliation
    ; Viktoras Lukoševičius Affiliation

Abstract

In 2003, the institution set by Ministry of Environment of Lithuania has prepared a classification of lakes with 0,5 and less hectare area. In 1998–2001, Institute of Aerogeodesy published the official topographic maps of Lithuania Republic (scale 1:50 000). In these maps the cartograms of the lakes of the same area were made. This paper analyses the differences in the localisation and names of lakes in these two issues. Also, there are analysed the index of lake names made by linguists and the documents of cadastre of lakes published earlier. Hydronyms in cartographic materials and other informational sources of Lithuania should be presented in a normative way. The inadequacy of localisation of lakes and their names in official issues misleads the society and causes difficulties in identification and localisation of hydronyms. The authors stress a necessity to correct the existing situation and do not reiterate mistakes in the future numerical database of names of Lithuania localities.


Article in Lithuanian


Lietuvos ežerų vietos ir vardų neatitikimai kadastro dokumentuose


Santrauka. 2003 m. parengtas oficialus Lietuvos ežerų klasifikatorius, į kurį įtraukti ežerai nuo 0,5 ha ploto. 1998–2001 m. išleisti Aerogeodezijos institute sudaryti oficialūs Lietuvos Respublikos M 1:50 000 topografiniai žemėlapiai, kuriuose kartografuoti tokio ploto ežerai. Straipsnyje Žeimenos baseino ežeru pavyzdžiu aptariama ežerų vietos ir vardų neatitikimai šiuose leidiniuose. Analizuojami kalbininku leidiniai, kuriais remtasi įvardijant ežerus, ankstesnių metų ežerų kadastriniai dokumentai. Lietuvos kartografinėje medžiagoje ir kituose informaciniuose šaltiniuose vandenvardžiai turėtų būti teikiami vienodi ir tik norminiai. Straipsnyje nurodyti ir oficialiuose leidiniuose aptinkami ežerų vietos bei vardų neatitikimai klaidina vartotojus, kelia sunkumų nustatant objektų tapatybe ar esant būtinumui rasti juos vietovėje. Esama padėtis taisytina. Svarbu nekartoti klaidų rengiant skaitmeninę Lietuvos vietovardžių duomenų bazę.


Reikšminiai žodžiai: klasifikatoriustopografiniai žemėlapiaiupės baseinas.

Keyword : river basin, topographic maps, classifier

How to Cite
Girkus, R., & Lukoševičius, V. (2012). Inadequacies of localization of Lithuanian lakes and their names in cadastral documents. Geodesy and Cartography, 33(2), 61-64. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636719
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
180
PDF Downloads
206
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.