Share:


Research into spatial geodynamic strains according to results of geodetic observations

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Arminas Stanionis Affiliation

Abstract

Changes of Earth crust spatial geodynamic strains were determined by the method of tensor analysis. Components of tensors based on observation results were estimated by the method of finite elements. Strains have been expressed by deformations. New data of Ignalina Nuclear Power Plant region of Earth crust movement characteristics have been obtained by using Hooke's inverse law. Data express the changes of geodynamic normal and tangent spatial strains. The geodynamic strains change from –0.082 MPa to 0.097 MPa. Based on the results of research, a conclusion can be made that territory of Ignalina Nuclear Power Plant region is geodynamically active.


Article in Lithuanian


Erdvinių geodinaminių įtempių tyrimas pagal geodezinių matavimų rezultatus


Santrauka. Žemės plutos erdvinių geodinaminių įtempių pokyčiai nustatyti tenzorinės analizės būdu, tenzoriaus komponentes pagal geodezinių matavimų rezultatus įvertinant baigtinių elementų metodu. Įtempius išreiškus deformacijomis, pagal atvirkštinį Huko dėsnį gauti nauji Žemės plutos judesių Ignalinos atominės elektrinės rajone charakteristikų duomenys – erdvinių geodinaminių normalinių bei tangentinių įtempių pokyčiai. Erdvinių geodinaminių įtempių pokyčiai kinta nuo –0,082 MPa iki 0,097 MPa. Remiantis tyrimo rezultatais, daroma išvada, kad Ignalinos atominės elektrinės rajono teritorija geodinaminiu atžvilgiu yra aktyvi. 


Reikšminiai žodžiai: atvirkštinis Huko dėsnis, deformacijų ir įtempių tenzoriai, erdvinių geodinaminių įtempių pokyčiai, erdvinės Žemės plutos deformacijos, GPS.

Keyword : the reverse law of Hook, strain and stress tensors, changes in spatial geodynamic stresses, spatial deformations of the Earth's crust, GPS

How to Cite
Zakarevičius, A., & Stanionis, A. (2012). Research into spatial geodynamic strains according to results of geodetic observations. Geodesy and Cartography, 33(1), 21-25. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636711
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
110
PDF Downloads
49
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.