Share:


Transferring KLAIPEDA sea level monitoring station’s data in near real time

    Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
    ; Leonardas Marozas Affiliation

Abstract

The features of technical equipment of European sea level service station KLAIPEDA are described. Much attention is devoted to the data capture and transferring in near real time by employing automatic sensors. The data flows are directed to computers, which transfer the results of observations to proper warehouses through internet. The Perl scripts for data mining, near real time transferring and presenting on the Web are presented as well.


Article in Lithuanian


Klaipėdos jūros lygio stebėjimo stoties duomenų perdava beveik realiuoju laiku


Santrauka. Aprašomi KLAIPĖDOS Europos jūrų lygio tarnybos stebėjimo stoties techninės įrangos ypatumai. Daugiausia dėmesio skiriama matavimo rezultatų perdavai beveik realiuoju laiku, taikant automatizuotus daviklius ir duomenų srautus tiesiogiai nukreipiant į kompiuterius, iš kurių jie internetu perduodami į reikiamas duomenų saugyklas. Pateikiami sudarytieji matavimų rezultatų gavybos, perdavos beveik realiuoju laiku į duomenų saugyklas ir pateikimo pasauliniame tinkle scenarijai.


Reikšminiai žodžiai: vandens lygio stebėjimo stotis, matavimo prietaisas, RS232 sąsaja, jūros lygis, internetas.

Keyword : Water Level Monitoring Station, measuring device, RS232 Link, sea ​​level, the internet

How to Cite
Paršeliūnas, E., & Marozas, L. (2012). Transferring KLAIPEDA sea level monitoring station’s data in near real time. Geodesy and Cartography, 33(1), 31-35. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636713
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
100
PDF Downloads
56
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.