Share:


GIS model of the erosion potential of Lithuania

    Žydrūnas Dėnas Affiliation
    ; Algirdas Kumetaitis Affiliation
    ; Saulius Šliaupa Affiliation
    ; Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Rasa Šliaupienė Affiliation

Abstract

Surface run-off and soil erosion are major threats to sustainable agriculture, therefore, mapping regional erosion risk is increasingly needed for land use management. Erosion results from the interaction of many different parameters that vary in space and time. The aim of this work is to develop a methodology based on application of GIS tools for evaluating erosion risk at national scale and incorporating different types of data. The erosion factors have been graded by previous studies based on field experiments. Soil lithology is considered a key factor in run-off and erosion risk on cultivated soils. It was combined to data on land use CORINE Land Cover. Digital Elevation Model has been created at the scale of 50*50m pixels. The modelling indicates that the main areas affected by erosion risk are related to topographic hights of the Western and Eastern Lithuania.

Article in Lithuanian

Lietuvos žemės paviršiaus erozijos modeliavimas ir kartografavimas taikant GIS technologijas

Santrauka. Nuolatinis žemės paviršiaus plovimas ir su tuo susijusi dirvožemio erozija turi įtakos žmogaus ūkinei veiklai, ypač žemės ūkiui. Tai lemia būtinybę įvertinti erozijos pavojų tiek lokaliuoju, tiek regioniniu mastu. Erozija priklauso nuo daugelio veiksnių, kurių įtaka taip pat nevienoda. Straipsnyje pateikiama erozijos potencialo skaičiavimo metodika, remiantis GIS sistemomis, įvertinta erozijos rizika Lietuvos teritorijoje. Pradiniai parametrai pagrįsti daugiamečių lauko tyrimų rezultatais. Vieni iš pagrindinių veiksnių, lemiančių skirtingą erozijos potencialą, yra paviršiaus litologija, dirvožemio sudėtis, augmenijos tipas, – jie įvertinti modelyje. Ypač daug dėmesio skirta reljefo skaitmeninio modelio tobulinimui, nes reljefas yra vienas iš pagrindinių parametrų, lemiančių erozijos intensyvumą. Apskaičiuoti reljefo parametrai, tokie kaip šlaitų statumas, ekspozicija, polinkis. Modeliavimas parodė, kad paviršiaus erozijos didžiausios rizikos sritys yra Vakarų ir Rytų Lietuvos aukštumose.

Prasminiai žodžiai: erozija, dirvožemis, GIS, skaitmeninis reljefo modelis.

Keyword : erosion, soil, GIS, digital terrain model

How to Cite
Dėnas, Žydrūnas, Kumetaitis, A., Šliaupa, S., Zakarevičius, A., & Šliaupienė, R. (2012). GIS model of the erosion potential of Lithuania. Geodesy and Cartography, 32(3), 57-61. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636696
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
223
PDF Downloads
138
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.