Share:


Basic construction of the flat angle calibration test bench for geodetic instruments

    Domantas Bručas Affiliation
    ; Vytautas Giniotis Affiliation
    ; Petras Petroškevičius Affiliation

Abstract

In our days precise geodetic instruments are very widely used in geodesy, building structures, surveying, machine engineering etc. Many of those instruments are based on precise measurement of the directions differences (ie measurement of angles). Such instruments are: theodolites, digital theodolites, total stations etc. Testing and calibration of these instruments is quite complicated task, although it is evidently needed. In this paper we present the creation and preliminary research of accuracy of the test bench designed to perform the testing and calibration of such geodetic instruments.


Article in English


Stendo geodezinių prietaisų plokščiajam kampui kalibruoti


Santrauka. Pastaruoju metu tikslūs geodeziniai prietaisai yra plačiai naudojami geodezijoje, statyboje, topografijoje, mašinų gamyboje it t. t. Daugumos šių prietaisų veikimo principas pagrįstas tiksliu kampų matavimu. Tokie prietaisai – teodolitai, elektroniniai tacheometrai ir kt. Atlikti šių prietaisų patikrą ir kalibruoti – gana sudėtingas techninis uždavinys. aprašomas naujai sukurtas įrenginys tokiems geodeziniams prietaisams kalibruoti ir tikrinti, jo kūrinio eiga bei pradiniai tikslumo tyrimai.

Keyword : circular scale, measurement, evaluation, accuracy, uncertainty

How to Cite
Bručas, D., Giniotis, V., & Petroškevičius, P. (2012). Basic construction of the flat angle calibration test bench for geodetic instruments. Geodesy and Cartography, 32(3), 66-70. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636698
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
107
PDF Downloads
69
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.